tel. 8-64 64 22 88

PRIVATUMO POLITIKA

 

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Šis puslapis, įskaitant (bet neapsiribojant) tekstą, turinį, programinę įrangą, vaizdo medžiagą, muziką, garsus, grafiką, fotografijas, iliustracijas, meno darbus, pavadinimus, prekinius vardus, prekinius ženklus, paslaugų ženklus ir kitą medžiagą (Turinys) saugo autorių teisių, prekinių ženklų ir/ar kitų nuosavybės teisių nuostatos. Turinio sąvokai priklauso ne tik „Tango Pizza“ priskiriamas ar jo valdomas turinys, bet ir trečiosioms šalims priklausantis ar jų valdomas turinys, kaip ir „Tango Pizza“ pagal licenciją priklausantis turinys. Visi puslapio turinį sudarantys straipsniai, ataskaitos ar kiti elementai gali būti darbai, saugomi autorių teisių. Jūs sutinkate laikytis visų papildomų autorių teisių nuostatų ar apribojimų, esančių šiame puslapyje.

Jūs negalite naudoti jokių „Tango Pizza“ prekinių ženklų ar pavadinimų be išankstinio „Tango Pizza“ rašytinio sutikimo, taip pat jūs pripažįstate, kad neturite jokių nuosavybės teisių į šiuos pavadinimus ir ženklus.

Jūs sutinkate nedelsdami įspėti „Tango Pizza“ raštu, jei pastebėsite bet kokį neteisėtą naudojimąsi puslapiu arba aptiksite, kad pateiktas puslapyje turinys pažeidžia bet kokias autorių teises, prekinių ženklų apsaugos įstatymus ar kitus sutartinius, statutinius bei kitų šalių bendruosius įstatymus.

 

LICENCIJOS IR MEDŽIAGOS KOPIJAVIMO TEISĖS

Jūs neturite jokių teisių į šį puslapį ir/ar jo turinį, be tų, kurios suteikia teisę naudotis šiuo puslapiu laikantis visų nuostatų bei medžiagos kopijavimo sąlygų, aprašytų šiame skyriuje. Jūs negalite, kitaip nei numatyta šiame skyriuje, kopijuoti, atkurti, perdaryti, pertvarkyti, gaminti, platinti, spausdinti, eksponuoti, vykdyti, keisti, persiųsti, naudoti darbus perkūrimui, perduoti ar kitaip naudoti šio puslapio dalis.

„Tango Pizza“ leidžia kopijuoti su sąlyga, jei:

(i) jūs padarote tik vieną atspausdintą medžiagos kopiją ir pakartotinai nekopijuojate jau atspausdintos medžiagos;

(ii) jūs naudojate kopijuotą medžiagą ir/ar atspausdintą jos versiją tik savo asmeniniams nekomerciniams tikslams;

(iii) jūs laikotės visų autorių teisių nuostatų ir esate atsakingas už jų pažeidimus. Taip pat jūs negalite siūlyti, parduoti ar platinti turinio ar jo dalių per jokį kitą tarpininką (įskaitant platinimą per televiziją ar radiją, kompiuterinį tinklą). Jūs negalite įkelti dalies puslapio į kitą puslapį, naudodami nuorodas ar kitus būdus. Šis puslapis ir jame esanti informacija negali būti naudojami sudarant bet kokią duomenų bazę, nei jūsų, nei trečiųjų šalių negali būti (nei visas, nei jo dalis) išsaugoti ir naudojami kitose duomenų bazėse, taip pat kituose duomenų puslapiuose.

 

ŠALIES ĮSTATYMAI IR TEISĖ

Šios sąlygos yra sudarytos laikantis Lietuvos įstatymų, ir šalys atsako už jų pažeidimus Lietuvos teismuose.  

 

INFO@TANGOPIZZA.LT